Foto Presidente
Presidente
Francisco Marquez Varela
Sevilla
27/03/1992

CARGOS ANTERIORES
Comité Editorial
Comité de redacción
Desde 01/05/1989 hasta 05/06/1993
Director de la revista
Desde 01/06/1992 hasta 27/06/1995
Consejo editorial
Desde 27/06/1995 hasta 14/11/2014
Comité Organizador del Congreso
Vicepresidente
Desde 29/03/2009 hasta 21/03/2010
Junta Directiva
Presidente
Desde 27/03/1992 hasta 24/03/1995