Foto Vicepresidente
Vicepresidente
Andres Cosano Povedano
Córdoba
20/03/2004

CARGOS ANTERIORES
Comité Editorial
Comité de redacción
Desde 01/05/1989 hasta 05/06/1993
Consejo editorial
Desde 05/06/1993 hasta 25/03/2006
Comité Organizador del Congreso
Vicepresidente
Desde 20/03/2004